אחוז הגילאים הלומדים בבית-ספר על-יסודי או על-תיכוני (לפי מקורות שונים) 2