חינוך לכול

חינוך לכול התופעה החברתית , שמאז גמר מלחמת-העולם השנייה מערערת את דפוסיהחינוך המסורתיים יותר מכל תופעה אחרת , היא הפיכת בית-הספר ממוסד בשביל מעטים למוסד שהוא פתוח לכ 1 ל . הדבר בולט מאוד בארצות-הברית , כפי שאפשר להיווכח מהמספרים שלהלן : 1 המקורות : . Trow , 1972 ; Silberman , 1970 ; Mayer , 1961 מצאנו הבדלים לא-מבוטלים בין מקורות שונים , מה שמעיד על הקושי להפיק בשאלה זאת נתונים מדויקים . המספרים הם אפוא מעוגלים במידת-מה ומשקפים את המציאות רק בקירוב ; אך מגמתם הכללית ברורה . בארצות אחרות קצב ההתפתחות איטי יותר , אך המגמה הכללית של החינוך-לכול היא בכל מקום אותה מגמה עצמה . חשובה במיוחד מבחינת השלכותיה החינוכיות בעשור האחרון היא ההתפתחות הדראמטית במספר ארצות במשך שנות ה , 60- כפי שנראה בלוח שלהלן . המספרים הכלליים והממוצעים מטשטשים , כמובן , את ההבדלים הסוציאליים החריפים שמצויים מאחוריהם . אם בודקים , למשל , את המשך הלימודים באוניברסיטה בארצות-הברית לפי המוצא החברתי , מתברר שבRiver City מגיעים לאוניברסיטה בקירוב 80 ° / 0 מבני המעמד העליון והבינוני , לעומת שני בנים מתוך - — rr < 57 ורק בת ...  אל הספר
ספרית פועלים