פתח דבר

פתח דבר כל אדם הכותב ספר - אם איננו גראפומאן מושבע - חייב איכשהו להצדיק מעשה זה , לעצמו ולקוראים כאחד . לאיזה צורך נכתב הספר ? למי הוא מיועד ? מה חידוש יש בו לעומת ספרים אחרים באותו תחום ? חובה היא לנסות ולהשיב לשאלות אלה ולדומות להן . המניע העיקרי לכתיבת הספר היה נסיונו רב-השנים של המחבר כמורה לחינוך בבית-הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית שליד אוניברסיטת חיפה ( אורנים ) — באופן מיוחד בקורסים המכשירים מורים לכיתות על-יסודיות . אחד התפקידים המרכזיים של לימודי החינוך בקורסים אלה הוא , בלי ספק , להקנות לתלמידיהם - מורים ומחנכים בעתיד ? השקפה רחבה על התפתחות המחשבה הפסיכולוגית והפדגוגית בתקופה המודרנית ולהשפיע עלידי כך על האוריינטציה החינוכית והפילוסופית הבסיסית שלהם . אם לא להזדקק להרצאות בלבד , שיטה מפוקפקת לכל הדעות , אין לך דרך טובה יותר מאשר קריאת טקסטים טובים , מקוריים ומשניים , וניתוחם המשותף . לרוע המזל מעטים מאוד הם הטקסטים המתאימים בשפה העברית ואין ברירה אלא להשתמש במקורות אנגליים . וכאן מתעוררות , לפי הנסיון , מספר שאלות קשות . ידיעה טובה של השפה האנגלית היא ודאי הקושי הבולט ביותר ...  אל הספר
ספרית פועלים