נספח ו היכן העץ עם עלי הזהב?

נספחו היכן העץ עם עלי הזהב ? בספר "אבני"ה ברזל" מביא ר' שמואל הורוביץ בשם תלמידי ר' אברהם חזן פירוט של מספר נושאים שר' נחמן עסק בהם בעת הנסיעה בעגלה שבה גילה לראשונה את מגילת סתרים . "והתחיל רבינו זצ"ל לדבר ממדינת רוסיא ומה שיהיה עד ביאת גואל 1 צדק ומביאת הגואל עד תחית המתים . " במגילת סתרים שלפנינו אין עיסוק במדינת רוסיה ובקורותיה עד ביאת גואל צדק . גם אם נקבל פרטי תיאור זה כאמין , ייתכן שהוא כולל את כל נושאי השיחה שהתנהלה בנסיעה ; אך מגילת סתרים היא רישום של אותו חלק מסוים בשיחה שעוסק ב"סדר ביאת הגואל צדק , " ולא של השיחה כולה . בהמשך מסופר שר' נתן רצה לחזור עם ר' יוסקה , חתנו של ר' נחמן שהיה אף הוא באותה עגלה , על שיחת ר' נחמן . "וראה מוהרנ"ת שאינו יודע כלום , רק סיפר שזאת שמע שאמר רבינו זצוק"ל לבסוף : א בוים מיט גילדנע בלעטער [ עץ עם עלי זהב . " [ במגילת סתרים שלפנינו על שני חלקיה אין שום אזכור לעץ עם עלי זהב . ייתכן שמשפט זה היה אכן חלק משיחתו של ר' נחמן ולא נרשם במגילת סתרים . אך האפשרות שנראית לי יותר היא , שמשפט בודד זה הוא תוצר של חוסר ההבנה של ר' יוסקה בפשר הדברים , ושהוא לא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן