נספח ה שובו של הבעל שם טוב לחיים כמשיח

נספח ה שובו של הבעל שם טוב לחיים כמשיח האפשרות של שיבה לחיים שלא במסגרת התהליך הכללי של תחיית המתים עולה כבר ביחס לבעל שם טוב ; ישנה מסורת חסידית הטוענת , שהוא ישוב כמשיח . כבר ב"שבחי הבעש"ט" מיוחסת לבעל שם טוב עצמו האמירה שהוא ישוב לעולם הזה : גם שמעתי שאמר הבש"ט [ הבעל שם טוב ] אילו לא יבוא הגואל צדק במשך שישים שנה מוכרח אני לבוא בזה העולם . והרב דקהלתינו אמר ששמע מזקינו ששבת אצל הבעש"ט שבת אחד קודם שבועות שנסתלק בו ואמר דבר והי ] ' ה ] לו ספק אחד ואמר הרב שיש לו שני ספיקות ואינו יודע אם אמר בחמשה עשר או בחמישים שנה ועוד אם בששה עשרה או בשישים , ואני שמעתי מאחרים בפירוש ששים שנה ושאלתי את ר' אהרן ממעזיבה ואמר לי כי אמר בודאי יתגלגל בזה העולם אבל לא אהי ] ' ה ] כמו שאני עכשיו אבל הפירוש אינם יודעים כי אמר מי הוא זה אשר ישאל 1 פירושו של אותו דבר . הביטוי בודאי יתגלגל פותח פתח להבין , ששיבתו של הבעש"ט לעולם הזה תיעשה במסגרת גלגול נשמות . ועם זאת צריך ר' אהרן ממעזיבה להבהיר ולומר , שבגלגול החדש הבעש"ט לא יהיה "כמו שאני עכשיו , " אלא נשמתו תתגלה באופן אחר . בחסידות צ'רנוביל , ללא קישור יש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן