נספח ד דברי ר' אברהם חזן על מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש

נספח ד דברי ר' אברהם חזן על מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש בכתב היד "שיחות מאנ"ש" מיד לאחר מגילת סתרים מביא הכותב דברים מלאי עניין ששמע בעל פה מפי ר' אברהם חזן והכוללים מסורות המתייחסות למגילת סתרים וכן לחלקו של ר' נחמן בתהליך המשיחי . מסורות אלו עלו לראשונה על הכתב ( כתב יד ) על ידי אחד מתלמידי ר' אברהם חזן , כנראה בראשית המאה העשרים , ואין הן חלק ממגילת סתרים שנאמרה על ידי ר' נחמן ונכתבה על ידי ר' נתן . ואני שמעתי מר' אברהם בר"נ מטולטשין שאמר בשם אביו שאביו אמר בשם ר' נתן שבנו יהי'ה חידוש יותר ממנו ובן בנו יהי'ה יותר חידוש כי יהי'ה לו מוחין מאביו ומזקינו , ומשיח יהי'ה בערך שש מאות שנה כי הם יאריכו ימיהם ואמר ג"כ [ גם כן ] העניין מה נצרך משיח בן יוסף ואמר כי על משיח בן דוד יעבור מה שיעבור ע"כ [ על כן ] הוא צריך זכות מן הצדיקים שמתו , ומשיח בן יוסף ימות מקודם ורבינו ז"ל אמר אני איך האב אים גיגעבין אגלייכין פלאץ [ אני הכנתי עבורו מקום יפה , [ כי רבינו ז"ל היה משיח בן יוסף כי הוא נקי בשמירת הברית בתכלית השלימות . אמר רבינו ז"ל שלא ידע מהענין מה הוא עד שאחר זמן עלה למדריגות גבוהות וראה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן