3. מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש

. 3 מגילת סתרים — כתב יד שיחות מאנ"ש כל ההערות המלוות את הטקסט שלהלן , הן ההערות המובאות בסוגריים עגולים והן המובאות בסוגריים מרובעים וכן ההערות הממוספרות המובאות בתחתית הטקסט , כולן מצויות בכתב היד עצמו ( למעט ההערות ששמי מצוין בהן ( . קו מרוסק (—) משמעו שכתב היד היה מטושטש ולא הצלחתי לקרוא אותו . מגילת סתרים — שיחות מאנ"ש [ סעיף ] ק"א העתק מקונטרס הנקרא "מגילת סתרים" מכתיבת יד מוהרנ"ת ז"ל אות באות מפי אדמו"ר הננמ"ח כל סדר הביאת הגואל צדק שיבוא במהרה בימינו אמן . ההעתקה הזאת נעתק מהעתקה אשר הועתקה מכרך אחד מספר "חיי מוהר"ך אשר היה אצל ר' נפתלי ז"ל ובכרך הי'ה כתיבת ידי מוהרנ"ת ז"ל ע"כ . ה ) מה ששמענו עוד הפעם בענין זה היום יום ו' עש"ק ח' מנחם אב תקס"ט ק"ק ברסלב בן יב"ש ( שנים ) ויום א' באותו היום היינו ביום א' הנ"ל אז יהי'ה 17 נעשה ק"י ( קיסר יחיד ( אי"פ ) על כל העולם ובאותו היום יכנוס לחופה ויתנו לו דרשה גע'נשנק ] בכל ח"ש יהי'ה נעשה ענין אחר כמבואר בסמוך מה מכבר ובתחילה יתקבל למוה"ר ( הוראה ) בכל ישראל שיתחילו בענין במסירות נפש עד שישיג השגות ויתחילו לשלוח אליו שאלות ותשובות עד שיתקבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן