2. הבדלים בין נוסח ההקדמות המודפס בנוה צדיקים לבין נוסח כתב יד טפליקר

. 2 הבדלים בין נוסח ההקדמות המודפס בנוה צדיקים לבין נוסח כתב יד טפליקר הקדמה למגילה — גוה צדיקים העתקה מקונטרס הנקרא "מגילת סתרים" מכתיבת ידי מוהרנ"ת זצוק"ל אות באות , אשר מוהרנ"ת הק' שמע מפי אדמו"ר הק' הננמ"ח כל סדר ביאת הג"צ שיבוא ב"א . והעתקתי העתקה הזאת מכרך א' מספר "חיי מוהר"ן" אשר הי' אצל ר' נפתלי ז"ל ובכרך היה כתיבת ידי מוהרנ"ת זצ"ל . הקדמה לספר ההשמטות — גוה צדיקים ספר השמטות מחיי מוהר '' ן אשר נשמטו בעת הדפוס ולא נדפסו ונקבצו פה הן ענינים שלמים והן סיום המימרות אשר נדפסו תחילתם והסיום נשמט ולא נדפס . וזאת לדעת אשר ציוני הדפין והאותיות שרשמתי בכרך הזה לספר חיי מוהר"ן הנדפס הוא הנדפס בלעמברג שנת תרל"ו לפ"ק . גם נעתק פה איזה השמטות מספר ימי מוהרנ"ת הנדפס ג"כ בלעמבערג שנה הנ"ל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן