נספח ב עוד על העדויות לקיומה של המגילה ועל שרשרת מסירתה

נספח ב עוד על העדויות לקיומה של המגילה ועל שרשרת מסירתה הרב נתן צבי קעניג ניסה ליישב את הסתירה בין המסופר בימי מוהרנ"ת על אבדן המגילה לבין עובדת הימצאותה היום בקרב חסידי ברסלב בכך , ש"ואפשר שמצאו אח"כ את הכתבים או שנמצאו עוד בימי ר"נ מטולטשין זצ"ל ' . " ההנחה העומדת ברקע הסבר זה היא , שבדורו של ר' נחמן מטשעהרין היה עותק אחד של מגילת סתרים ועותק זה אבד , ועל כן אם רואים שבדורות מאוחרים יותר המגילה קיימת , מכאן שבשלב כלשהו היא נמצאה מחדש . ייתכן שברקע הנחה זו של הרב קעניג עומדות המסורות הברסלביות האומרות , שרק אחד בדור אמור לדעת את המגילה , וכן שיש איסור להעתיק את המגילה אפילו בכתב יד , ואם כך הרי שכתב היד של מגילת סתרים אמור להישאר עותק יחיד . אך הנחה זו אינה מוכרחת . ייתכן שכבר בימי ר' נתן היו לפחות שתי העתקות של המגילה , האחת נשמרה בכתבי ר' נתן והאחרת אצל ר' נפתלי , שאף הוא היה בסוד 2 המגילה ושמע עם ר' נתן את סדר ביאת גואל צדק . ייתכן אפוא , שהמגילה שהייתה באמתחת הכתובים של ר' נתן ושלאחר מכן עברה לר' נחמן מטשעהרין אבדה לבלי שוב , אך עותק אחר של המגילה , זה שהיה בידי ר' נפתלי , נשמר וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן