אחרית דבר

אחרית דבר 1 רבנו אמר : אני סוד , שגם כאשר מגלים אותו נשאר סוד הלוט הוסר ונחשפו נפלאות מתיה וצפונותיה של מגילת סתרים ועם זאת לא תמו 2 סודותיה . משפטים וחלקי משפטים מתוך המגילה נותרו ללא פענוח . גם הקיצורים שפתחנו , מדעתנו פתחנו , ולא יצאנו מגדר השערה סבירה שניתן לפקפק בה . הקושי לפענח את המגילה אינו נעוץ אך ורק בלשון הסתרים שבה נרשמה אלא הוא תוצאה של גורמים נוספים . שיחות ר' נחמן על סדר ביאת גואל צדק עלו על הכתב בראשי 3 פרקים ובקיצור נמרץ , וביחס לשיחה הראשונה אף נאמר כי "נשכח הרוב . " סביר אפוא שהשכחה והרצון לקצר יצרו פערים בין הנאמר לבין הנכתב ואלו מקשים לשחזר את הרצף המלא של סדר ביאת גואל צדק . אני מקווה שהבאת המגילה בפני קהל הלומדים תעורר לימוד ועיון נוספים במגילה ובסוגיות הכרוכות בה , ומתוך כך יתבררו הדברים ויתלבנו . ועוד אני מקווה שפרסומה 4 יוביל לנכונות לחשוף כתבי יד וחומרים נוספים הקשורים במגילה שיאפשרו להשלים פענוח חלקים נוספים בה ולהבין את פשרה באופן מלא יותר ושלם יותר . אפשרות החשיפה של חומרים חדשים , הציפייה להתעוררות דיון למדני ומחקרי והצורך בהמשך המחקר בשאלות וסוגיות הקשור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן