פרק ד המהפכה המשיחית והדי מגילת סתרים בחסידות ברסלב היום

פרק ד המהפכה המשיחית והדי מגילת סתרים בחסידות ברסלב היום בשנת תשס"ו מלאו מאתיים שנה להתגלות מגילת סתרים וסדר ביאת גואל צדק , שנאמרו לראשונה בחודש אב שנת תקס"ו . רוב רובן של שנים אלו הייתה חסידות ברסלב חסידות שולית , בזויה ונרדפת על ידי אחיותיה ומטרה לחצי הלעג והסטירה של המשכילים . חסידי ברסלב מנו מתי מעט והיו מפוזרים זעיר שם וזעיר שם . כאשר ניסו להתקבץ יחד בראש השנה באומן היו מקבלים את פניהם מטר גידופים ואבנים . גם כאשר שככו הרדיפות לא זכתה חסידות ברסלב להכרה כללית כענף לגיטימי של 1 התנועה החסידית , ונשארה תמיד שנויה במחלוקת . בראשית המאה העשרים חלה רגיעה ביחס אל חסידות ברסלב ומתקרבים חדשים החלו להצטרף לשורותיה לא רק באוקראינה , מקום היווסדה , אלא גם בפולין . אך מלחמת העולם השנייה והמאורעות שנלוו אליה , השואה והמשטר הקומוניסטי איימו למחוק את חסידות ברסלב כקהילה ובחסידות פעילה . באופן מפתיע הצליחה חסידות ברסלב להתגבש מחדש pxn ישראל , ומשנות השבעים של המאה העשרים אנו עדים למהפכה ממשית במעמדם ומקומם של ר' נחמן ושל חסידות ברסלב בעולם היהודי ובתרבות הישראלית . אלפי חסידים חדשים שלא הייתה לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן