3. הערות על הסוציולוגיה של הסוד הקדוש

. 3 הערות על הסוציולוגיה של הסוד הקדוש מגילת סתרים היא אולי אחד מהסודות האחרונים במיסטיקה היהודית שמתפקדים כסוד פעיל במרכזה של קהילה דתית . ישנם סודות אבודים שפתרונם אבד עם נושאיהם , וישנם סודות נשכחים שלעולם לא נדע על קיומם . אך נראה שכבר לא נותרו כמעט כתבים אזוטריים שעוברים מדור לדור ומתפקדים כסודות מקודשים בקרב קהילות חיות ופעילות כדרך שנשתמרה ומתפקדת מגילת סתרים . אנו נמצאים זה זמן מה בעידן שבו כל הכתבים הקבליים שהיו במשך דורות אזוטריים וסודיים נלמדים בראש חוצות , מודפסים ומשווקים בגרסאות מקור ובתרגומים עממיים על ידי יהודים ושאינם יהודים בכל רחבי העולם כולו . על רקע זה בולט ייחודה של מגילת סתרים כתופעה תרבותית יוצאת דופן של כתב יד סודי ומקודש שעבר מדור לדור ונשמר עד היום כסוד כמוס של קהילה יהודית חיה וקיימת . סוד שהקהילה השומרת אותו הצליחה , על אף ההתעניינות הרבה בה וכמנהיגה , לשמור אותו כסוד מקודש ולהימנע מלספרו לזר , קל וחומר מלהעלותו על מכבש הדפוס . העיון במגילת סתרים כטקסט וכתופעה הוא הזדמנות מיוחדת להעמקה לא רק בהיבטים תאולוגיים אלא גם בהיבטים חברתיים של תופעת הסוד הקדוש , כא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן