2. התגלות הסוד והנסתר שבנגלה

המושתתת על סמכות הדורות הקודמים והטקסטים הקדומים , ועל מוסדותיה של חברה זו . ואכן ר' נחמן טען , שהחדשנות הרבה המאפיינת את דרכו היא אחד מהמניעים להתפרצות המחלוקת עליו ועל דרכו : אמר , איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדין לא הלך אדם בו מעולם > וגם הבעל שם טוב ז"ל לא , ושום בריאה לא , < ... אף על פי שהוא דרך ישן מאד אף על פי כן הוא חדש לגמרי . 14 מובן אפוא למה חש ר' נחמן שיש לעטות את דרכו במעטה של סודיות . חידושים מעוררים מחלוקת , ולכן כגודל החידושים כן צריכה להיות חומרת הסודיות . הזיקה בין הסוד לחידוש קיימת גם באופן מהותי יותר . רק מה שהיה קודם לכן נסתר יכול להתגלות , ורק בחשיפת הבלתי ידוע יש חידוש . הנגלה הלא הוא כבר גלוי וידוע , ואין בו כדי לעורר התחדשות רוחנית והתעוררות נפשית . אלו יכולים לבוא מחשיפת רבדים נסתרים של הקיום או של התורה , רבדים שהיו עד כה סמויים מן העין . המגע עם החדש ועם הסודי מעורר באדם התרגשות והתחדשות שאיננה מתרחשת במגע עם הגלוי , והתחדשות זו יכולה אף להיות מרכיב מכריע בטעם שאדם מוצא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן