1. התגלות, חידוש וסוד

. 1 התגלות , חידוש וסוד ב"חיי מוהר"ך מובאת שיחה שר' נחמן ממקם בה את עצמו במסגרת שרשרת צדיקי הדורות : שמעתי בשמו שאמר מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש כמפורסם , היה העולם שקט עד האר"י זכרונו לברכה היינו שמרבי שמעון בר יוחאי עד האר"י זכרונו לברכה לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי , עד שבא האר"י זכרונו לברכה שהיה חידוש כמפורסם , והוא גילה חדשות לגמרי שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה עד האר"י זכרונו לברכה . ומן האר"י זכרונו לברכה עד הבעל שם טוב זכרונו לברכה , היה גם כן העולם שקט בלי חידוש , עד שבא הבעל שם טוב זכרונו לברכה שהיה חידוש נפלא , וגילה חדשות . ומן הבעל שם טוב זכרונו לברכה עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי חידוש כזה , והיה העולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב זכרונו לברכה עד הנה , עד שבאתי אנכי . ועתה אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי . 2  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן