פרק ג מגילת סתרים כסוד היבטים חברתיים ורוחניים של הסוד המקודש

פרק ג מגילת סתריםכסוד היבטים חברתיים ורוחניים של הסוד המקודש שקדמה לו ' נחמן , ובסופה הוא מביא תוספת דברים בשם ר' נחמן : ושלח את רבנו הקדוש שאמר שכבר הכין כלים למשיח צדקנו , ואמר שממנו כבר לא יהיה עוד חדשות ער משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו ותהיה גאולה שלמה , אמן . 3 לאור התמונה העולה ממכלול הספרות הברסלבית האזוטרית ניתן להבין ביתר בהירות , מה פשר הזיקה שמצא ר' נחמן בינו לבין הצדיקים המוזכרים . ניתן למקד קרבה זו בשלושה מרכיבים ; התגלות , התחדשות ושליחות משיחית . ר' נחמן רואה את עצמו בשורה אחת עם ר' שמעון בר יוחאי , האר"י והבעל שם טוב , שזכו להתגלויות מיסטיות נבואיות רבות עצמה . ר' נחמן מאמין , שמכוח ההתגלויות והחידושים שזכה להשיג הוא יכול ליצור התעוררות והתחדשות שהשפעתה חורגת הרבה מעבר למעגלי השפעתו בחייו , הרבה מעבר לדורו שלו ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן