פרק ב מגילת סתרים על רקע מכלול הכתבים הסודיים של ר' נחמן מברסלב

פרק ב מגילת סתרים על רקע מכלול הכתבים הסודיים של ר' נחמן מברסלב 3 2 1 לאחר פרסום ההשמטות מחיי מוהר"ן , המעשה מהשריון והמעשה מהלחם נותרה מגילת סתרים היצירה הסודית האחרונה של ר' נחמן שאנו יודעים , ששרדה בידי חסידי ברסלב אך נשמרה בסוד . פרסום המגילה הוא כנראה הנדבך החשוב האחרון בחשיפת 4 הכתבים הסודיים שנשתמרו בידי חסידי ברסלב . זו העת לשאול מהי התמונה הכללית העולה מהחומר הסודי של חסידות ברסלב ומה מקומה של מגילת סתרים במסגרת מכלול החומר הברסלבי האזוטרי , דיון שייעשה לראשונה לא על סמך השערות מה אמור להיות החומר הסודי , אלא בהתייחס לחומר הסודי עצמו . דבריי להלן הם רק פתיחה ושרטוט מתווה לדיון ראשוני זה , ולא ניסיון למצות אותו . מרבית ההשמטות הקצרות מחיי מוהר"ן הן ציטוטים מדברי ר' נחמן העוסקים בגדולת מדרגתו והשגתו הן ביחס לשאר הצדיקים בני דורו והן ביחס לדמויות מרכזיות מהדורות הקודמים כגון הבעש"ט , ר' שמעון בר יוחאי , משה רבנו ואדם הראשון , כאשר מכותלי דברי ר' נחמן משתמע שהוא מתיימר להיות לא רק צדיק הדור אלא צדיק הדורות כולם . 1 רוב רובן של ההשמטות , למעט המעשה מהלחם , פורסמו בשתי מהדורות של הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן