פרק א האם קיימת אמונה סודית שר' נחמן לא מת או שישוב לחיים?

פרק א האם קיימת אמונה ס ודיתשר ' נחמן לא מת או שישוב לחיים ? קדם שיבוא מ ] ' שיח ] יהי ] ' ה / ו ] נכ' [ נכד / נכדי ] הבעש' [ הבעל שם ] אצל כהמ' [ כל המלכים ] ויכלו הכתב והלשון שלהם ; במגילה לא מבואר מה יעשו נכד / י הבעל שם טוב אצל המלכים , אך מאחר שמצוין שמדובר בפעולה שמקדימה את בואו של המשיח עולה האפשרות , שהשהות אצל המלכים היא הכנה כלשהי לקראת בוא המשיח . החיוניות של ידיעת השפות כדרך ליצירת קשר טוב עם המלכים עולה בסיפורו של ר' נחמן "מעשה מחכם ותם . " התם שעלה לגדולה מקבל עצה ללמוד "חכמות ולשונות , " מאחר ש"דרך המלך בדבריו לנטות בדבריו לצד אחר , לדבר חכמות ולשונות אחרים , על כן נאה ודרךארץ שתוכל להשיבו . " ואכן התם לומד לשונות והמלך משוחח עמו ומתרשם מחכמתו וחמימותו 2 וממנה אותו לשר על כל השרים . האנלוגיה למעשה מחכם ותם יכולה אולי ללמד , שהיכולת לדעת את הכתב והלשון היא פתח לניהול שיחה ויצירת קשר רחב המושתת על הערכה וידידות שמעבר ליחסים הפורמליים , והיא מהווה גם פתח להתפתחויות חיוביות מעין אלו שהתרחשו במעשה מחכם ותם , כאשר התם התמנה בעקבות שיחתו לתפקיד רב השפעה . את הקיצור נכ' הבעש' נר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן