פרק ה בין שלמה המלך למשיח של מגילת סתרים

פרק ה בין שלמה המלך למשיח של מגילת סתרים קריאה בחזון המשיחי של מגילת סתרים על רקע מלכות שלמה מגלה בו פנים נוספות . ישנה קרבה רבת פרטים ומלאת עניין בין דמותו של שלמה המלך כפי שהיא מתוארת במקרא ובספרות חז"ל לבין תיאור המלך המשיח במגילת סתרים . השיחה השנייה במגילה נפתחת בקביעה "בן י"ב שנה ויום אחד באותו היום ... אז יהיה נעשה קיסר על כל העולם ' . " זה גם הגיל המדויק שבו החל שלמה את מלכותו על 2 פי המדרש : "בן י"ב שנה היה שלמה במלכו . " תיאור המשיח הצעיר במגילת סתרים כמחדש חכמה נפלאה שמובילה להכרה בקרב כל מלכי ארץ , כי הוא "חכם גדול , " מזכיר עד למאוד את המלך שלמה , שעליו 3 נאמר "ויחכם מכל האדם . " אף חכמת שלמה התגלתה כבר בראשית דרכו , עוד 4 בהיותו נער מלך . מתוך מודעותו לבעייתיות שבגילו הצעיר "ואנכי נער קטן" מתפלל שלמה ומבקש חכמה ודעת . ה' נענה לתפילתו , והוא אכן הולך ומתפרסם כ"בן 5 חכם יודע שכל ובינה . " התופעה של מלכים השולחים את בניהם ללמוד חכמה אצל המלך המשיח נראית קרובה למה שהתרחש אצל שלמה המלך , שרבים ממלכי pxn שיחרו לפתחו לשמוע את לקחו : "ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן