התפשטות המרחב הקדוש

התפשטות המרחב הקדוש בשיחה הראשונה מסופר , שבשלב מסוים יקדש המשיח את ארץ הקודש . הצורך של המשיח לקדש מחדש את ארץ ישראל קשור לסוגיה התלמודית העוסקת בשאלה , האם קדושה שנייה תקפה לשעתה בלבד או תקפה גם לעתיד לבוא . מוסכם שקדושה ראשונה שקידש יהושע בן נון את ארץ ישראל בעת כיבוש הארץ בטלה לאחר שישראל גורשו ממנה , והשאלה והמחלוקת היא בשאלה האם קדושה שנייה , דהיינו הקדושה שקידשו ישראל את ארץ ישראל בימי עזרא , בטלה לאחר הגלות השנייה או שמא קדושה זו תקפה וקיימת גם לעתיד לבוא . בקביעה שהמשיח יקדש את ארץ הקודש מכריע ר' נחמן כעמדה הסוברת , שקדושה שנייה בטלה , ויש עניין וצורך לעתיד לבוא לקדש מחדש את ארץ ישראל . תיאור חידוש הקדושה בארץ ישראל כתוצאה מפעולה שיעשה המשיח יש בו גם הכרעה , שארץ ישראל איננה מתקדשת מאליה מתוקף שיבתם של ישראל אליה , אלא קידוש הארץ מצריך פעולה יזומה ומוגדרת . הבאת עניין זה בסדר ביאת גואל צדק מלמדת אפוא , שהמשיח יפעל לכונן מחדש את קדושת ארץ ישראל , ובכך כמובן יחזק את מעמדה כמקום קדוש . בשיחה השנייה מסופר לכאורה על העצמה נוספת במקומה ובחשיבותה של ארץ ישראל לאחר שהמשיח , ועמו כל הג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן