פרק ד בית המקדש

פרק ד בית המקדש והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים . והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים . 2 אחד הסמלים המרכזיים ביותר בתודעה היהודית לאחרית הימים ולביאת הגואל הוא 3 הקמת בית המקדש וכינונו כמקום הקדוש ביותר עבור ישראל ועבור העמים . בפסוקי הנבואה מתואר המקדש כמקום שבו עתיד ה' לשמח את עמו ולקבל ברצון את קרבנותיו , והוא גם המקום שישמש מוקד לתפילתם של העמים כולם והמרכז שאליו ינהרו כל הגויים . המקדש , חורבנו ותקוות בניינו נוכחים באופן בולט בעולם ההלכה והמנהגים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן