3. המשיח כילד וטבעו של עולם

. 3 המשיח כילד וטבעו של עולם במגילה מתואר המלך המשיח כילד קטן , ובמקביל מתוארת בעקיפין אריכות ימיו המופלגת , המאפשרת לו לראות בחייו דור עשירי . תיאורים אלו עומדים לכאורה בניגוד לקו הכולל של המגילה , המתאר את ימות המשיח במסגרת טבע העולם המוכר לנו , ולא כ"עולם אחר משל עכשיו . " ניתן לומר , שגם במסגרת השקפה הסוברת שאף בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג עדיין הנחת היסוד היא , שבימות המשיח יתהוללו שינויים מרחיקי לכת ; והשאלה היא , מה טיבם של שינויים אלו , ועד כמה הם חורגים ממסגרת חוקי הטבע הקיימים היום . גילו הצעיר של המשיח ואריכות הימים שהוא זוכה לה יכולים עדיין להיתפס לא כשינוי מעשה בראשית החורג מחוקי הטבע אלא במיצוי אופטימלי ויוצא דופן של טבע האדם , שמסיבות שונות אינו בא לידי מימוש בדרך כלל . גישה זו קרובה עד למאוד לגישת הרמב"ם כפי שהיא משתקפת מההסבר שהוא נותן לאריכות הימים שיזכו לה המשיח ובני דורו . כדאי להזכיר , שבספרות השבחים החסידית מצויים סיפורים רבים על צדיקים שכבר בינקותם התגלו כילדי פלא המברכים על חלב אמם ומתנהגים בצדיקות מופלגת . על ר' נחמן עצמו אנו מוצאים מסופר , שכבר בגיל שש רצה לפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן