2. טבע האדם והחברה

אסור היה לפרסמה . ייתכן גם שר' נתן סבר שאמירה מעין זו , שיוצאת נגד מה ש"העולם סוברים , " יכולה להיתפס כממעטת את דמות המשיח וכפוגעת בזוהרו של העידן המשיחי ולעורר מחלוקת ומדון אף שלאמתו של דבר זוהי גם דעת הרמב"ם . מכאן אפשר אולי ללמוד שר' נתן הבין את הצורך להסתיר את המגילה כנובע לא רק מהזיקה שהמגילה מגלה בין ר' נחמן למשיח , או בין בנו הנפטר שלמה אפרים ובין המשיח , אלא גם מתיאור המשיח כבן תמותה שפועל במסגרת האנושית הרגילה , וזאת 8 בניגוד למה ש"העולם סוברים" ומצפים מהמשיח ומימות המשיח . . 2 טבע האדם והחברה ויהי'נה ] יצהר' [ יצר הרע ] וכר וסנהדרין וכל שאר הדברים שהי ] ' ו ] אך כל דבר ודבר יהיה נאה מקודם . וכא' וא' [ וכל אחד ואחד ] לפי בחינתו יפתחו עיני שכלו ויתחדש בהבנה יתירה מקודם כא' [ כל אחד ] לפי בחינתו . 9  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן