פרק ג טבע העולם בימות המשיח

פרק ג טבע העולם בימות המשיח ולא כמו שסוברין קצת שכשיבוא משיח יהיה עולם אחר משל עכשיו אחת מסוגיות היסוד המעוררות עניין בנושא המשיחיות היא , מה יהיה טבעו של העולם בעידן המשיחי . האם הנבואות על "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" משמעותן שידוד מערכות הטבע באופן מרחיק לכת , או שמא "עולם כמנהגו נוהג . " השאלה נשאלת הן ביחס לעולם הטבע הפידי והן ביחס לטבע האדם והחברה . ההשקפה המובלעת במגילת סתרים נוטה לדעה האחרונה . העולם בעידן המשיחי , על פי המתואר במגילת סתרים , אינו שונה באופן מהותי מהעולם המוכר לנו עתה הן בטבע הפיזי והן בטבע האדם ונפשו . נראה כמה מקומות במגילה שבהם משתקפת תפיסה משיחית זו . הי ] ' ו ] מימות עולם והוא ילך בין החולי ] ' ם ] ויצוה להם ליקח לכא' [ לכל אחד ] כפי מה שידע כפי הכחות של הממונים שיורדים בכל יום על כל עשב ועשב . העיסוק ברפואה תופס מקום קבוע בסדר יומו של המשיח , והוא מתגלה כיצרן תרופות חדשות וכמרפא מעולה שהכול משחרים לפתחו . הצורך ברפואה קיים , שכן "גם אז יהיה חולאת . " אופן הריפוי אינו בדרך נס ואף לא בעזרת קמיעות וסגולות אלא על ידי " הרכבות" חדשות של צמחים ועשבים , שלצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן