7. מגילת סתרים כסיפור

. 7 מגילת סתרים כסיפורהזיקות הניכרות בין דמות הילד המשיח במגילת סתרים ובין תינוקות הפלא המופיעים בסיפורי המעשיות ובדרשות של ר' נחמן מעלות את השאלה , האם גם את תיאורי הילד המשיח במגילת סתרים יש לקרוא כתיאור ספרותי נוסף של התינוק המשיחי , תיאור שמגלה היבט אחד מתוך מכלול הופעות של התינוק המשיחי ביצירת ר' נחמן . שאלה זו כרוכה לבלי הפרד בשאלה העקרונית בדבר אופייה של מגילת סתרים כולה ' ' . האם מגילת סתרים היא כרוניקה משיחית עתידנית או שמא היא מעשה נוסף בסיפורי המעשיות של ר' נחמן , וגם הוא , כמרבית המעשיות , עוסק בביאת גואל צדק . אמירה מסוימת בנושא זה עולה מהשיחה שהתנהלה בין ר' נחמן , ר' נתן 01 נפתלי כמה שבועות לאחר גילוי המגילה ונפתחה בכך , שהמשתתפים סיפרו זה לזה על התרגשות שאחזה בהם בעקבות גילוי סדר ביאת גואל צדק ו אחר שספר פעם הראשון ענין הנ"ל [ סדר ביאת גואל צדק ] אחר כך בא עלינו שמחה גדולה מאוד והוא זכרונו לברכה נסע לדרכו . אחר כך כשבא לביתו דברנו עמו שהיה לנו שמחה גדולה או , ואמר שגם הוא נעשה שמח מאד אחר הספור הנ"ל . ואמרתי לו , אמת שטוב ויפה הדבר מאוד , אך מתי יהיה זאת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן