5. מגילת סתרים לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא

של ר' שמעון בר יוחאי כפי שתיאר אותה ר' נחמן וכפי שעולה גם מספר הזהר ומ"תיקוני זהר , " אינה מלווה בציפייה לגאולה קרובה ומידית , אלא בתקוות ארוכות טווח . השליחות המשיחית מיועדת לעבור בשרשרת הדורות ( מיוחאי לבנו רבי שמעון ומר' נחמן ליוצאי חלציו ) ולפעול את פעולתה בעזרת התורה שחידשו רשב"י ור' נחמן ושהונצחה בספריהם ( בזהר ובליקוטי מוהר"ן . ( על שני הספרים טענו , שהפצתם בעולם היא הדרך שבה יצאו ישראל מהגלות ויחלו את עידן גאולתם . . 5 מגילת סתריםלר ' יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא נסיים פרק זה באזכור תינוק פלא משיחי נוסף שנולד בשנת תקס"ו וזכה להגיע לזקנה ולשיבה , הלא הוא רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא . ביומנו המיסטי , המכונה אף הוא מגילת סתרים , ושהתפרסם לראשונה בשנת תש"ד , חושף הרב מקומרנא את תפיסתו העצמית כמשיח בן יוסף ומייחס משמעות משיחית מובהקת לעובדה שהוא נולד בשנת תקס"ו , העולה בגימטרייה משיח בן יוסף . ביומנו הוא מאזכר פעמים רבות את ספר החזיונות של ר' חיים ויטאל , ומגלה זיקה עמוקה לעולמו ולחזיונותיו המשיחיים של ר' חיים ויטאל . אחת העובדות המעניינות שמספר הרב מקומרנא על עצמו נוגעת לג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן