4. פטירת התינוק שלמה אפרים, התפוגגות המתח המשיחי המידי ומגילת סתרים

ישתה מ"נחל ב"דרך י"שתה ר"ת [ ראשי תיבות ] מ "שיח ב"ן י"וסף" — הוא ייחס משקל רב לצירופי אותיות אלו ולגימטריות הקשורות בהם ויכול לראות בהן מפתח או אישור לתפיסתו האישית המשיחית . ראוי לציין בהקשר זה , שר' נחמן ראה בצירופי האותיות עניין "גדול מאד , " וטען שהתורות שבהן הוא משתמש בצירופי האותיות הן התורות החשובות ביותר שכתב . 100 קשה לשער איך התגלגלו הדברים : האם דברי ר' נתן נטע שפירא היו אישור בדיעבד לתודעתו העצמית של ר' נחמן כבעל שליחות משיחית וכבעל זיקה מיוחדת למשיח בן יוסף , או שמא לפסקאות אלו עצמן היה תפקיד מכונן בהבניית תודעתו העצמית של ר' נחמן בבחינת משיח בן יוסף . כמו כן קשה לדעת , האם ההחלטה לקרוא לבנו הנולד לו שלמה אפרים הייתה מתוך מודעות למקורות אלו ומתוך ייחוס משמעות משיחית לשנת תקס"ו , שנסמכת על הגימטרייה והקשרה ב"מגלה עמוקות . " אפשרויות אלו הן קצוות של קשת אפשרויות רחבה של תהליכי גומלין בין הקריאה בספר ובין תהליכי הבניית תודעתו המשיחית של ר' נחמן , שקשה להניח שנוכל אי פעם להכריע איזו מהן התקיימה בפועל .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן