המצבה על קברו של ר' נחמן בטרם כוסתה במבנה נוסף של אבן. על המצבה לא נרשם השם "נחמן" אלא רק אותיות שמו בסדר שבו הן מופיעות באותיות הראשונות של מילות הפסוק "נחל נובע מקור חכמה‭."‬ גם היום על הפרוכת המכסה את הקבר רשום: "ציון הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש it נחמן מברסלב זצוק"ל"