3. הספר מגלה עמוקות והתפתחות התקוות המשיחיות בברסלב לקראת שנת תקס"ו

. 3 הספר מגלה עמוקות והתפתחות התקוות המשיחיות בברסלב לקראת שנת תקס"ו שורשים מובהקים לסוגיית הילד המשיח מצויים בספרו של המקובל ר' נתן נטע שפירא "מגלה עמוקות על התורה , " שהודפס לראשונה בלבוב בשנת תקנ"ה . גרץ כבר העיר על השפעת מקובל זה על ר' נחמן , והראה איך ספר אחר של ר' נתן נטע שפירא , שאף הוא נקרא "מגלה עמוקות" אך מוקדש לרנ"ב דרשות על הפסוק הפותח את פרשת ואתחנן ( קראקא שצ"ז , ( השפיע על היבטים שונים בתפיסת הצדיק של ר' נחמן . ההשפעה ניכרת לדוגמה בדרך שבה הבין ר' נחמן את אופיו ואת תפקידו של משיח בן יוסף כדמות המתגלגלת בכל דור בצדיקי הדור ותפקידה לתקן את חטא ירבעם בן נבט , וכן בתפיסת ר' נחמן שצדיק בחינת משה יכול להכיל את שני המשיחים , בן יוסף ובן דוד , גם יחד . ללא קשר לר' נתן שפירא גרין מעלה את האפשרות , שהעובדה שהפעילות המשיחית הברסלבית הגיעה לשיאה בשנת תקס"ו ודאי קשורה לכך , שתקס"ו בגימטרייה עולה משיח בן יוסף . אמנם גימטרייה זו אינה מוזכרת בספרות הברסלבית , נבואות בענייני גאולה ומשיח , ושייתכן שגם זיקה זו עמדה ברקע החלטת ר' חיים ויטאל לקרוא לבנו נחמיה . ראה תמר , האר"י ורח"ו , עמ' קעה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן