1. הילד המשיח

אם שתי פסקאות אלו מסודרות על פי סדר ההתרחשות , וכך מסתבר גם מהגיונן הפנימי , הרי שתחילה ישמש המשיח מורה הוראה לכל ישראל , אחרי כן יהיה מלך ישראל , ורק לאחר מכן יוכתר כקיסר על כולם . בהמשך המגילה ישנה התייחסות נוספת לחתונה ולגיל הכלה : כשיהי'נה ] באי' [ בארץ ישראל ] אז יבקשו לו שידוך אעפ' [ אף על פי ] שהיה ראוי שיהיה עפ' [ על פי ] רוהק' [ רוח הקודש ] אך מחמת שבעל אבידה מחזיר וכר עכ' [ על כן ] יבקשו לו שידוך . והיא תהיה ביא' [ בת י"א ] ויוא' [ ויום אחד ] ובאותו היום תכנוס לחונפה ] עמו . 6 הנתון המפתיע ביותר בעניין הגיל מופיע בסוף המגילה ן בענין מוהור' [ מורה הוראה ] הנל' [ הנזכר לעיל ] כמדומה שסיפר שיהי ] ' ה ] אז  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן