3. על המשיח במגילת סתרים כבן דמותו של ר' נחמן

לשאלה "היכן הענין עומד , " ? שכן ביאת גואל צדק תלויה במידת התקבלותו של ר' נחמן בעולם . . 3 על המשיח במגילת סתרים כבן דמותו של ר' נחמן לא ידעו כי הוא זה בתחילה לא ידעו כי הוא זה אחכ' [ אחר כך ] יבוא לכא' [ לכל אחד ] על דעתו שהוא משי ] ' ח ] עד שידעו כולם . לא ידעו מקודם כי הוא זה ואחכ' [ ואחר כך ] יבא לכא' [ לכל אחד ] על דעתו אפשר שזה הוא וכו' ( אשרי מי שיתחזק באמונה יתירה בימים אלו ופא' [ ופעם אחת ] שמעתי שאמר שעל משיח יהי ] ' ה ] מחלוקת גדול ויאמרו זהו משיח ( בתמיה ) ויאמרו בזהל' [ בזה הלשון ] משיח אין אה מיצילע . ( שאלת זיהוי המשיח מלווה באופן מתמיד את הדיונים בנושא המשיח . משיחי שקר ומשיחים שהכזיבו עוררו ביתר שאת את השאלה , מיהו משיח אמת . בהקשר זה התפתחו גישות שונות , מן ההבחנה שמעלה הרמב"ם בין מי שהוא רק "בחזקת משיח , " ואף על פי שמגיע להישגים נכבדים , "הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה , "' ייתכן שבסופו של דבר אין הוא המשיח , לבין מי שהוא "משיח וודאי / ' שמשיחיותו היא עובדה מוכחת וממומשת , ועד גישות הסוברות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן