2. על המשיח כצדיק ברסלבי ועל תפקידו של ר' נחמן בתהליך המשיחי

. 2 על המשיח כצדיק ברסלבי ועל תפקידו שלר ' נחמן בתהליד המשיחיאמר , כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות , רק שהחילוק הוא שמשיח יגזור אומר ויקום אבל אני ( ופסק ולא דבר יותר . ( נוסח אחר : אבל אני איני יכול לגמור עדיין . 2 מאמירה החלטית זו של ר' נחמן משתמע שאין פער בשיעור הקומה הרוחני בינו לבין המשיח , ואין איכות רוחנית כלשהי שבעזרתה יכול המשיח להועיל ולתרום ור' נחמן 3 לא . החילוק קיים "רק" ביכולת של המשיח לגזור על שומעיו לשמוע בקולו . מובן שגם יכולת זו אינה דבר של מה בכך , והיא אחד ממאפייניו הבולטים של המשיח כפי שמתאר זאת הרמב"ם בהלכות מלכים : "ואם יעמוד מלך מבית דוד ... ויכוף כל ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן