1. על אופייה של מגילת סתרים

. 1 על אופייה של מגילת סתרים את מגילת סתרים ניתן לראות כאוטופיה ברסלבית הרואה את ימות המשיח , ובעיקר את המשיח עצמו , כמימוש מושלם של מסכת הערכים הברסלבית . הדברים מתוארים במגילה בראשי פרקים ובתמציתיות מופלגת אך קריאה קשובה יכולה לגלות במגילה , בזעיר אנפין וכבצופן גנטי , את עיקרי תורת ברסלב והנהגותיה . המגילה מציגה את תהליכי ההתהוות של מציאות אידילית שבמרכזם פעילותו ודמותו של המשיח . תיאור זה למגילת סתרים אין בו כדי למצות את כל מה שיש במגילה , אך הוא מבאר חלק נכבד ממרכיביה . בטרם נפנה לראות איך עיקרון זה מתממש במאפיינים שונים של המשיח ושל "סדר ביאת גואל צדק" המתוארים במגילת סתרים , נתעכב קמעה על שיחות ואמירות של ר' נחמן המלמדות על כך , שבהשקפה הברסלבית המשיח הוא אכן המימוש המושלם למסכת הערכים הברסלבית , ובעיקר על כך , שהמשיח מתואר כצדיק על העשוי בצלמו ובדמותו של ר' נחמן מברסלב . ונפתח תחילה בדיון קצר באפשרות לראות בר' נחמן עצמו משיח .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן