פרק א על המשיח כצדיק ברסלבי וכבן דמותו של ר' נחמן

פרק א על המשיח כצדיק ברסלבי וכבן דמותו של ר' נחמן מגילת סתרים היא מועט המחזיק את המרובה . יש במגילה הדים לסוגיות רבות הנוגעות למשיח ולעידן המשיחי , למעמדו של ר' נחמן ולנושאים רבים אחרים . יש נושאים שמקבלים פיתוח והעצמה במגילה , וישנם אחרים שהמגילה רק נוגעת בהם נגיעה קלה ומרפרפת . דבריי להלן הם עיון ראשון במגילה ושרטוט קווים מרכזיים לאופייה , ואין בהם ניסיון למצות את שלל הנושאים שהמגילה נוגעת בהם . אפתח בבירור נושא העומד ברקע מגילת סתרים כולה , והוא תיאור המשיח כצדיק בן דמותו של ר' נחמן מברסלב . נקודה זו היא בעיניי נקודה מכרעת הן להבנת המגילה והן להבנת תפיסתו העצמית של ר' נחמן . הדיון בסוגיה זו יתמקד במרכיבים שקיבלו ביטוי במגילת סתרים ולא בכל אשכול הנושאים הקשורים לסוגיה זו כפי שהם נידונים ונרמזים בכל מרחבי הספרות הברםלבית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן