פענוח מגילת סתרים כתב יד ר' אלטר טפליקר

פענוח מגילת סתרים כתב יד ר' אלטר טפליקר העתקה מקונטרס הנקרא מגלת סתרים מכתיבת יד מורנו מוהר' נתן זצ"ל אות באות אשר שמע מוהר' הר' נתן זצל [ זכר צדיק לברכה ] מפי אדמור' [ אדוננו מורנו ורבנו ] הקדוש הננמח' [ הנחל נובע מקור חכמה ] כל סדר ביאת הג '' צ [ הגואל צדק ] שיבא במהרה בימינו אמן והעתקתי ההעתקה הזאת מכרך א ] ' חד ] מספר חיי מוהר"ן אשר היה אצל ר' נפתלי זצ"ל והכרך היה כתיבת יד מורנו מוהרנת' [ מורנו הרב נתן ] זצל [ זכר צדיק לברכה ] הסוגריים המרובעים ומה שמובא בתוכם הם הוספה שלי , ואילו הסוגריים העגולים מצויים במקור . וראה להלן הערה . 27 בדרך כלל בכתבי היד הברסלביים ניתן להבחין באופן ברור בין גרשיים המוספים מעל המילה ובין האותיות , הבאים לציין שמדובר בראשי תיבות , לבין גרש אחד הכתוב מוטה בסוף המילה , ומציין שמדובר בקיצור ושיש להשלים את סוף המילה . לא כך בכתב יד ר' אלטר טפליקר של מגילת סתרים . כאן פעמים רבות אי אפשר להבחין בהבדל בין צורת הסימון לראשי תיבות לצורת הסימון לקיצור , אין הבדל ברור בין צורת הגרשיים לצורת הגרש האחד , ואין הבדל ברור באופן מיקום הסימן : האם הוא מעל המילה או בסופה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן