3. כתבי היד

באמתחת הכתבים . גם ר' אלטר טפליקר , שעזר על ידו של ר' נחמן מטשעהרין והעתיק את כל ההשמטות ואת מגילת סתרים , לא שותף בסוד ובפשר הפנימי של מגילת סתרים . וגם האנשים הנוספים שהמגילה התגלגלה לידיהם אכן מכירים את הטקסט אך לא קיבלו את פשרו ומשמעותו , והמגילה נשארת מגילת סתרים עלומה וסתומה גם לאחר שקוראים אותה . סוד המגילה ופשרה אכן היה ידוע לאחד בדור . ר' נפתלי העביר אותו לר' אהרן ליפווצקר ור' אהרן ליפווצקר העבירו לר' אברהם חזן , ואילו ר' אברהם חזן כנראה לא העביר את הסוד הלאה . לטענתם , היום אולי יש רבים יותר שהמגילה ידועה להם , אך אין בהם אחד שיודע את פשרה . טענה זו נסמכת גם על העובדה שהמגילה הכתובה היא אך ורק ראשי פרקים ותמצית מרוכזת של שיחת ר' נחמן בנושא סדר ביאת הגואל צדק , ואץ היא שכתוב מלא של שיחה זו . "האחד שבדור" שידע את סוד המגילה ידע לא רק את ביאור הקיצורים וראשי התיבות שנרשמו במגילה שבכתב , אלא גם את השלמת הפרטים והנושאים השונים שנאמרו במגילה שבעל פה אך מעולם לא עלו על הכתב , או עלו במגילה ככותרת בלבד ללא פירוט התוכן והפרטים . האחרון שידע את סוד מגילת סתרים במילואו , כולל גם את מגיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן