2. חומות של סודיות: על דרגת האזוטריות של מגילת סתרים ועל שלשלת המסירה

. 2 חומות של סודיות : על דיגת האזוטריות של מגילת סתרים ועל שלשלת המסירה הש > חה הראשונה למי נאמרה מגילת סתרים ומי היה רשאי לדעת את סודה ? ר' נתן מספר על שמיעת המגילה בגוף ראשון רבים , אך איננו מפרט מי שמע עמו את השיחה הראשונה ומי שמע עמו את השנייה . מסורות המשלימות פרטים אלו מובאות בספרו של ר' אברהם 19 חזן "כוכבי אור : " 20 בעת אשר גילה למוהרנ"ת ז"ל ולרבי נפתלי ז"ל הסוד הכמוס מענין ביאת הגואל , ישב אז גם חתנו רבי יוסף ז"ל סמוך ודבוק אליו ממש , וגם שני אנשים מטעפליק עמדו אז על מדרגות העגלה , מזה אחד ומזה אחד , ופניהם לאדמו"ר זצ"ל בכל עת הנסיעה [ שנסעו אז מלאדיזין לטעפליק , [ וקולו ז"ל בעת שדיבר כל ואת , נפסק בנפלאות כאלה , עד שלא נודע כלל לחתנו ולשני האנשים הנ"ל אם הוא מדבר עם מוהרנ"ת ז"ל ורבי נפתלי ז"ל שישבו לנגדו . ושמעתי זאת 2 מפי כמה אנשים וגם מאבי ' , הריני כפרת משכבו , ששמעו מפי הנ"ל , אשר היו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן