1. מתי והיכן נאמרה מגילת סתרים

בסיום הספר אני דן בהדי מגילת סתרים המצויים בכתבי הפלגים השונים של חסידות ברסלב היום . דיון זה מתנהל על רקע הפריחה הגדולה של חסידות ברסלב משלהי המאה העשרים ועל רקע הנוכחות ההולכת ומתעצמת של ר' נחמן מברסלב בתרבות הישראלית העכשווית , תהליכים שפלגים מסוימים בחסידות ברסלב מקשרים בינם לבין ביאת המשיח . . 1 מתי והיכן נאמרה מגילת סתרים ההדים הראשונים לקיומה של המגילה ועדויות על הומן והמקום שבהם נאמרה מצויים בספר "ימי מוהרנ"ת . " זהו ספרו האוטוביוגרפי של ר' נתן מנמירוב , שהובא לדפוס 16 לאחר פטירתו על ידי ר' נחמן מטשעהרין . נראה שהדברים הנוגעים למגילת סתרים לא היו כלולים בספר שאותו כתב והכין ר' נתן אלא הם תוספת שהביא "המעתיק , " ר' נחמן מטשעהרין , מתוך כתבי יד נוספים של ר' נתן שהיו ברשותו . ואלה הדברים י אמר המעתיק ראיתי להעתיק מה שמצאתי באמתחת הכתבים ... עוד מצאתי כתוב שם וזה לשונו , שנת תקס"ו לפ"ק יום ראשון ה' מנחם אב שמענו מפיו הקדוש כל סדר ביאת הגואל צדק במהרה בימינו ... עוד מצאתי כתוב וזה לשונו , ביום ראשון הסמוך נסע מפה על האוקריינע והיינו מלוין אותו עד שיצא מלאדיזין ושם כשיצא מלאדיזין ישב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן