מבוא

מבוא החסידות פתחה את עולם הקבלה על סמליו ומושגיו בפני הציבור הרחב . שינויים משמעותיים במוקדי העניין הדתי , בסגנון הדיבור והכתיבה ובמודל ההנהגה אפשרו לחסידות להפוך את הקבלה להשקפת עולם המתווה את אורח חייהם של המוני חסידים . הקהילות החסידיות , בניגוד לחבורות המקובלים , פתחו את שעריהן בברכה למצטרפים חדשים , ואת מקום האתוס של חבורת מקובלים אזוטרית ומתבדלת תפס 1 האתוס של הפצת המעיינות חוצה . מושגים כמו סתרי תורה , סוד ותורת הנסתר עברו בחסידות שינויי משמעות מרחיקי לכת . אצל הוגים חסידיים שונים מושגים אלו אינם מתייחסים עוד לטקסטים קבליים או לידע אזוטרי אחר אלא להתנסות האישית בדבקות באלוהות , שאופייה נסתר מחמת 2 שאיננה ניתנת להעברה במילים . שינוי הערכים שחל ביחס לשאלת ההסתר והגילוי עורר מחלוקות חריפות בתוך עולמה של החסידות על גבולות האסור והמותר בהפצת 3 תורת הקבלה , מחלוקות שהרעישו בתקופה מסוימת את עולם החסידות . ואולם על אף מגמות אלו של פתיחת הידע האזוטרי לקהל הרחב גם בחסידות לא נפקד מקומו של הסוד במובנו השכיח . המתח בין הרצון להעלים ולשמור את תוכנו של הסוד סמוי מן העין לבין תחושת הדחיפות להע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן