תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 11 חלק ראשון בפתח המגילה מבוא 17 . 1 מתי והיכן נאמרה מגילת סתרים . 2 120 חומות של סודיות י על דרגת האזוטריות של מגילת סתרים ועל שלשלת המסירה . 3 : 21 כתבי היד 33 חלק שני מגילת סתרים כתב יד ר' אלטר טפליקר והטקסט המפוענח צילום כתב היד של ר' אלטר טפליקר 41 פענוח מגילת סתרים כתב יד רי אלטר טפליקר 52 חלק שלישי פשר המגילה פרק א : על המשיח כצדיק ברסלבי וכבן דמותו של ר' נחמן 63 . 1 על אופייה של מגילת סתרים . 2 ; 63 על המשיח כצדיק ברסלבי ועל תפקידו של ר' נחמן בתהליך המשיחי . 3 ; 64 על המשיח במגילת סתרים כבן דמותו של ר' נחמן 70 פרק ב : על דמות המשיח כתינוק וכילד במגילת סתרים 104 . 1 הילד המשיח . 2 ; 105 עוד על הילד המשיח ; החי והמת כדמות וכדימוי . 3 ( 109 הספר מגלה עמוקות והתפתחות התקוות המשיחיות בברסלב לקראת שנת תקס"ו . 4 ; 113 פטירת התינוק שלמה אפרים , התפוגגות המתח המשיחי המידי ומגילת סתרים . 5 ; 121 מגילת סתרים לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא . 6 1125 על תינוקות הפלא בספר סיפורי מעשיות ועל מגילת סתרים כסיפור מעשה . 7 ; 126 מגילת סתרים כסיפור 130  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן