מגילת סתרים חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב

קרשנות ותרבות צבי מרק םדרתפרשטח ותרבות קרל יא & 0 ר 0 מהעצמיות אל ההוויה רוני מירון , תשס ו היה היה פעם צילום בעקבות ולטר בנימין אריאלה אזולאי , תשכרו חמאת של חמו נאדות המטפיזיקה של ל"בניץ והמודרניות של המאה העשרים רתל אלבק נדרון ( בדקו ( 0 ברוך קורצוו"ל כ & דש / של תרבות מע 1 ה גולציין ( בד 5 ו ( 0 \ Txwm של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורה תקר ההלכה וביקורת תרבות אריאל פ'קאר ( בד & ו ( 0 יהודים על פרשת דרכים ע 1 ית הזהות היהודית בהונגריה בין משבר להתהדרות 19 ^ 6-1908 כיא מירון , אנה 0 לאי ( עורכים ) ( בדפוס ) צבי מרק מגילת סתרים החזון המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב סדרת פרשנות ותרבות בעריכת אבי שגיא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן