מפתח שמות ועניינים

מפתח שמות ועניינים אבי יונה , מ' 135 אברהם אבינו 175 האגודה הציבורית לשמירה על עתיקות בישראל 75 האגף לבינוי עיר וכפר ( משרד הפנים ) 25 אגף העתיקות ( משרד החינוך ) 92 78 11 , 126 112 ראו גם מחלקת העתיקות אגף התכנון ( משרד הפנים ) , 133 129 126 124 112 111 106 101 79 77 61 60 56 48 47 46-131211 ראו גם מנהל התכנון ( משרד העבודה והבינוי ) אהרן , ז' 170 79 אונסק"ו 62 אופנהיימר , ח' 136 אורבוך , מ' 170 אידלסון , ב' 191 188 איזנברג , מי 135 אירוס הארגמן 185 אירוס הגלבוע 146-145 119 אירוס הדור 186 אירוס נצרתי 186 145 אל על 168 165 אלטמן , א' 85 63 61 59  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן