מקורות

מקורות ספרים ומאמרים אחיטוב . א . ' "שימור אתרים היסטוריים במדינת ישראל . " עבודת גמר לתואר שני של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים , . 1987 אפרת , א' וא' גבריאלי , אחלי התיישבות כישראל , ירושלים . 1969 ביין , א , ' ע < 7 " 5 ' והתיישבות במדינת ישראל , ירושלים . 1982 ברוצקוס , א , ' "שלבי התכנון של מערך השטחים לשמורות טבע וגנים לאומיים , " תכנון 0 כיכתי , , ( 1986 ) 35 עמ' . 55-46 , — "תכנון השטחים לשמורות טבע וגנים ציבוריים , " קרקע , , ( 1987 ) 29 עמ' . 53 דברי הכנסת לשנים . 1963 , 1962 טוביה , מ' ומ' בונה ( עורכים , ( בניין .-psn שיכונים בשנות ד , 50 תל אביב . 1999 ינאי , י , ' "אתרים היסטוריים ופארקים , " הכנ 0 הארצי ה י"ז ליריעת — pnn בקעת בית שאן , תשכ"ב , עמ' . 134-129 , "מפעולות המחלקה לשיפור נוף , yw 7 , הכנס הארצי ה י"ח ליריעת הארץ —אילת , תשכ"ג , עמ' . 302-295 יעקבי , ד' ( עורך , ( בינוי אומה — סוגיות נבהרות בתולרות היישוב והמדינה , ירושלים תש"ס . כהנא , א , ' "עשרים וחמש שנות תכנון ממלכתי בא"י , " הנדסה ואדריכלות , כח , ( 1962 ) עמ' . 256-255 כהן הטב , ק , ' "ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן