נספח 8

נספח 8 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , תשכ"ג * 1963- פרק ראשון : פרשנות הגדרות . 1 בחוק זה — " גן לאומי" — שטח ששר הפנים הכריז עליו ברשומות שהוא גן לאומי ; " שמורת טבע" — שטח שבו נשמרים חי , צומח , קרקע , מערות או מים , שיש בהם עניין של מדע או של חינוך , מפני שינויים בלתי רצויים במראם , בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם , וששר הפנים , לפי הצעת שר החקלאות , או לאחר התייעצות אתו , הכריז עליו ברשומות שהוא שמורת טבע . פרק שגי : מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע מועצת גנים . 2 הממשלה , לפי הצעת שר הפנים , תקים מועצת גנים לאומיים לאומיים ושמורות טבע ( להלן — המועצה , ( וזה הרכבה : ושמורות טבע ( 1 ) שבעה נציגי ממשלה ; ( 2 ) נציג מנהל מקרקעי ישראל ( 3 ) ] נציג הקרן הקיימת לישראל ; ( 4 ) חמישה נציגי רשויות מקומיות , וביניהם נציגי מועצות אזוריות , שיתמנו על ידי שר הפנים ;  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן