נספח 6

נספח 6 המחלקה לשיפור נוף px , 7 ופיתוח אתרים היסטוריים רחוב איתמר בן אבי , 9 תל אביב 1 ביולי 1963 לכבוד ה"ה שרון אידלסון , רחוב דיזנגוף , 34 תל אביב , א . נ ,. הנדון : יד מרדכי . כאשר דיברנו על האובייקט הנ"ל , ברור היה לשנינו שהכוונה היא בראש ובראשונה לשחזור הקרב ואחר כך המוזאון . כאשר הראיתם לפני מספר שבועות את תכנון המוזאון שאלתי בדבר השחזור ונאמר לי על ידי מר שרון שתוך מספר ימים יציעו גם שחזור . לפני 3 ימים התקשר לוינסון ממשרתו עם מוטקה ונתקל בשאלה אם אנו מעוניינים בשחזור . יהלום טוען שהוא בכלל מחוץ לתמונה ואינו יודע מה רוצים ממנו . אודה לך אם תודיעני באם הנכם עושים את השחזור של הקרב .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן