נספח 5

נספח 5 משרד החקלאות , האגף לשימור הקרקע , הקריה המדור לשמירה על הטבע פברואר 1962 תזכיר שמורות טבע הצורך וההכרח בשמורות טבע , הן כמקום לימוד ומחקר על תנאיה הטבעיים של הארץ והן כמקום טיול ובילוי להמוני העם ולבני הנוער , אינו דורש עוד כל שכנוע . הרעיון לכשעצמו התקבל על דעת כל גורמי התכנון והביצוע הנוגעים בדבר . אולם קיים עדיין ויכוח ואי תיאום בגישות לגבי מהותה של שמורת טבע , היקפה , והפעולות הניתנות להתבצע בה , בלי לפגוע במטרה שלמענה יוכר השטח כשמורת טבע . שמורת טבע הנה יחידת שטח , שמטרתה לשמור על יחידת נוף הנושאת את עצמה על החי והצומח אשר בה . השמורות המוצעות מייצגות בכל אחד מאזורי הארץ את טיפוסי הסלע האופייניים , סוגי הקרקעות , הצומח והחי המיוחדים לאותו חבל ארץ . גודלם של השטחים יבטיח כי הם יישמרו בצורתם הנוכחית ולא יוכחדו וישתבשו תחת השפעתם של השטחים הבנויים והמעובדים שבשוליהם . במיוחד יש חשיבות בשטחים גדולים לשם שמירה על אוכלוסייה של בעלי חיים בעלת גודל המספיק  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן