הצעת תקצ>ב המחלקה לשיפור נוף האיץ ופיתוח אתרים היסטוריים לשנת התקציב ‭1962/63‬ (פירוט תקציב המחלקה לשנת ‭1961/62‬ בל"י)