נספח 3

נספח 3 פעולות הוועדה לשיפור גוף הארץ , המקומות ההיסטוריים והמקומות הקשורים במלחמת העצמאות שליד משרד ראש הממשלה ( לקראת הפגישה עם העיתונאים ביום אי . ( 29 . 7 . 56 הוועדה לשיפור נוף הארץ והחברה הממשלתית לתיירות הציבו כמשרה לעצמן לשנת פעולתן הראשונה את הפעולות הבאות : א . עריכת סקר כולל של מה שנעשה וחייב להיעשות לשם שיפורו של נוף הארץ ; ב . תכנונם של שיפורים ושיפוצים באתרים היסטוריים שונים ומסביב להם ; ג . ביצועם של כמה מפעלים לשירותם ולמשיכתם של התיירים והמבקרים . הוועדה לשיפור נוף הארץ , שמונתה על ידי ראש הממשלה בנובמבר , 1955 מורכבת מה"ה : י' ידין ( יו"ר , ( ט' קולק , א / מ ז' אהרן , י' ינאי , מ' עילם , ד"ר ע' קרליבך ז"ל , א' שרון . בצדה של ועדה זו פועלת לצורכי תכנון ועדה מקצועית שחבריהם הם : מר י' ינאי ( ממשרד ראש הממשלה ) — יו"ר , ס / א מ' אורבוך — משרד הביטחון וה"ה א' ברחל — מנהל מע"ץ , מ' דוחן — סגן מנהל אגף העתיקות , י' דשבסקי וח' פבל — מאגף התכנון , ד' טנאי — אדריכל יועץ , ש"ז כהנא — מנהל משרד הדתות , ד' לוינסון — משרד ראש הממשלה . הסקר שנערך מראה שבכל השטחים הנמצאים בתחום פעולו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן