נספח 2

נספח 2 מדינת ישראל משרד המסחר והתעשיה מרכז התיירות 2271 48098 ירושלים י"א בכסלו תשט"ו 6 . 12 . 54 מס' / 420 פמ לכבוד מר י . עילם , משרד העבודה . ירושלים א . נ .. הננו מצ"ב לידיעתך , את התקציר של התזכיר על פעולות ותכניות של מרכז התיירות , המאושר ע"י ישיבה פלינרית האחרונה של המרכז . התזכיר השלם נמצא בהדפסה וישלח לך בשבוע הבא . בכבוד רב , מזכירת מר עזר . תקציר תזגיר מרגז התיירות ( פעולות ותכניות ) ינואר-אוקטובו 1954 מספר התיירים שביקרו pxn ב 10 חודשי 34 , 310 ) 1954 איש ) היה גבוה כמעט ב 109 ' 0 ממספר התיירים בשנה שעברה , וב 16 % ממספר התיירים ב . 1952 מרכז התיירות הציב לו כמטרה להגדיל את מספר התיירים במשך 4-3 השנים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן