עקרונית נוסח החוק המאושר לעומת נוסח הצעת החוק

הפיתוח לפרק זמן של שנה . בפרק זמן זה תקום ועדה מיוחדת שתורכב מנציגי משרד הפנים , משרד ראש הממשלה ומנהל מקרקעי ישראל ותבדוק את אפשרות העתקת תכניות הפיתוח בכרמל לשטחים שאינם חשובים מבחינת ערכי הנוף . כמו כן הונחה על שולחן הממשלה הצעה שלא לתת רשיונות כרייה למקומות חדשים ולהתיר את הכרייה במקומות הקיימים לפרק זמן שלא יעלה על שנה עד שנה וחצי ובד בבד ייקבע החומר שיחליף את החול " . על ידי אמצעים אלה רואים באופק את ההפסקה המוחלטת של הכריה " . עקרונית נוסח החוק המאושר לעומת נוסח הצעת החוק חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , 1963 אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית בתחילת אוגוסט , 1963 בתום דיוניה הארוכים של ועדת הכנסת המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך . בדיוני הוועדה , שבהם השתתפו מומחים ונציגי משרדי הממשלה , באו לידי ביטוי מחלוקות בנושא הסמכויות שהתגלעו בין נציגי משרדי הממשלה שהיו קשורים בביצוע החוק . ועדת הכנסת המיוחדת היתה צריכה לבחור את נוסח החוק שבמסגרתו יוכלו משרדי הממשלה והגופים האחרים שנזכרו בחוק לפעול באופן היעיל ביותר . להלן עיקרי השינויים בנוסח הסופי של החוק לעומת נוסח הצעת החוק . ראש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן