הרחבת החוק בידי הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך

המקומות האלה ביום העצמאות , ושם יסופר להם על מלחמת הקוממיות . אני בטוח שזה יקרב אותם . ynxb הרחבת החוק בידי הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך מכל ההצעות להרחבת החוק שהועלו במליאה דנה ועדת הכנסת המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך שעסקה בהכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית " רק באפשרות הרחבתו של החוק להגנה על ערכי טבע מן החי , הדומם והצומח . הדרישות במליאה לחקיקה בנושא זה תאמו הצעת חקיקה דומה שבאה ביזמת משרד החקלאות . ועדת השרים לענייני חקיקה הציעה לשלב יזמת חקיקה זו במסגרת פרק עצמאי נוסף בחוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע שנידון באותו הזמן . הכוונה , כאמור , היתה להגן מפני הכחדה על פרטי נוף , חי , צומח ודומם הנמצאים בשטחים מצומצמים מאוד במדינה כולה אבל מחוץ לשמורות "כדי לשמור על נוף הארץ , כדי לעודד אהבה לטבע וחינוך ליופי ותרבות . " למעשה , עד להעלאת האפשרות של עיגון הנושא בחקיקה הגנו מפקחים במדור לשמירת הטבע שבמשרד החקלאות על פרטים אלו , אבל בלי "שום סמכות חוקית . " בסופם של הדיונים אכן נוסף לחוק פרק חדש שקבע כי שר החקלאות רשאי להכריז ברשומות ( באישורה של מועצת הגנים ושמורות הטבע ) ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן